Category: జీవిత పరమార్థం

నా జీవిత పరమార్థం ఏమిటి?

ఈ రోజు మీరు బ్రతికి ఉన్నారు, ఒకానొక రోజు మీరు మరణిస్తారు. ఇది సత్యం. ఈ భూమిపై నేను ఎందుకు ఉన్నాను? అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ముందుగా, మీ చుట్టూ చూడండి.. మన చేతులతో...

ముహమ్మద్ ప్రవక్త – సకల మానవాళికి కారుణ్యం

ప్రవక్తలు అంటే ఎవరు? దేవుడు మనుషులను సృష్టించి వదిలివేయలేదు, వారికి మార్గదర్శకత్వం చేసే ఏర్పాటు కూడా చేసాడు. ఒక కారు పని తీరును చూపించాలంటే అది మరొక కారుతోనే చేయాలి గాని బైక్ తో...